ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุม คปต. ครั้งที่ 41/62

ประชุม คปต. ครั้งที่ 41/62

altณ ห้องประชุมพูลสุข สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562
alt alt alt

ประชุม คปต. ครั้งที่ 41/62 : 28 ต.ค. 62 นายศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองหั
วหิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงาน ติดตามและตรวจสอบ (คปต.) ครั้งที่  41/62 โดยมี คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพูลสุข สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องต่างๆ อาทิ การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันที่ 30 ต.ค. 62 เวลา 10.00 น. ณ ห่องประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน,  กองคลัง งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ขอเชิญร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี ตามพ.ร.บ.ภาษี ในวันที่ 31 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมปกเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวล และ เทศบาลเมืองหัวหิน ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นองค์กรต้นแบบ “องค์กรพอเพียงต้านทุจริต (STRONG)” โดยคัดเลือกผู้แทนชุมชน และส่วนต่างๆ จำนวน 15 คน เพื่อเป็นตัวแทนที่จะนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับบุคคลในชุมชนต่อไป 
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047