ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / หารือป้องกันโรคระบาด

หารือป้องกันโรคระบาด

altณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหัวหิน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562
alt alt alt alt
 
หารือป้องกันโรคระบาด : 24 ต.ค. 62 นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นางวริยา อยู่เย็น หัวหน้างานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เข้าพบนายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน นางสุมมา เหมทัต สาธารณสุขอำเภอหัวหิน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหัวหิน ซึ่งเป็นการประชุมหารือการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคชิคุนกุนยาและโรคไข้เลือดออก ซึ่งทั้ง 2 โรคนี้ เป็นโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค โดยตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม 2562 มีผู้ป่วยจำนวนกว่า 10 คน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดดังกล่าว ลดจำนวนผู้ป่วย และอาจนำไปสู่การเสียชีวิต จึงได้หารือถึงแนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันโรค จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์พร้อมกันทั้งอำเภอหัวหิน พร้อมกับให้มีกิจกรรมจิตอาสาฯ และ อสม. ร่วมกันลงพื้นที่ตามบ้านเรือนประชาชน สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การพัฒนาทำความสะอา จัดเก็บขยะซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคดังกล่าว โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการระบาดโรคชิคุนกุนยาและโรคไข้เลือดออก ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งอำเภอหัวหิน
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047