ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุมผู้ประกอบการตลาดโต้รุ่ง

ประชุมผู้ประกอบการตลาดโต้รุ่ง

altณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562alt alt alt alt alt alt
 
ประชุมผู้ประกอบการตลาดโต้รุ่ง : 25 ต.ค. 62 นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการจำหน่ายสินค้าในจุดผ่อนผันถนนเดชานุชิต (ตลาดโต้รุ่ง 1) และหลักเกณฑ์การขอจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน นายฐานทัต ไชยขาว หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายมัชฌิมา ศรีเมฆ หัวหน้างานรักษาความสงบ (เทศกิจ) และผู้ประกอบการตลาดโต้รุ่ง 1 เข้าร่วมประชุม สืบเนื่องจากสถานีตำรวจภูธรหัวหิน ได้ประกาศกำหนดจุดผ่อนผันให้ขายหรือจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ดังกล่าวเป็นเวลา 1 ปี โดยครบกำหนดเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 62 ซึ่งเทศบาลฯ ได้เสนอขอความเห็นชอบจากสถานีตำรวจภูธรหัวหินให้ประกาศกำหนดจุดผ่อนผันในพื้นที่ดังกล่าวอีก 1 ปี และจากการประชุมผู้ประกอบการฯ ในครั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด อาทิ การให้ผู้จำหน่ายสินค้า ตั้งวางสินค้าตั้งแต่ 16.00 น. และให้เก็บสินค้าออกจากพื้นที่ภายในเวลา 00.30 น. ไม่ตั้งวางสินค้าและแผง และกำหนดความสูงของเต็นท์ ร่มผ้าใบหรืออื่นๆ ที่มีความสูงจากพื้นเกิน 2.50 เมตร และผู้รับอนุญาตต้องจำหน่ายสินค้าตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น หากมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ต้องยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงประเภทสินค้าต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึงจะจำหน่ายสินค้าประเภทนั้นได้ หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน มีความผิดและมีผลต่อการพิจารณาต่อใบอนุญาตเป็นรายบุคคลในปีถัดไป
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047