ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

altณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559


alt alt alt

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : 12 ม.ค. 59 นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมแนวทางการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายรัฐบาล ด้วยการปรับโครงสร้างเวลาเรียน ให้มีเวลาเหลือเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ และมีความสุขในการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะกิจกรรมที่มุ่งเน้นเสริมสร้างด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมตามวัย มี นายจีรวัฒน์ พราหมณี รองปลัดเทศบาล และผอ.สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหินทั้ง 7 แห่ง ร่วมประชุม โดยเชิญ นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล มาให้คำแนะนำในการนำวิชาชีพของวิทยาลัยฯ มาสอนเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้ด้านการปฏิบัติ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต โดยกองการศึกษา จะรวบรวมความต้องการของแต่ละโรงเรียน ว่ามีความสนใจเรียนเสริมในสาขาชีพใด และให้ครูใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เรียนรู้จากทางวิทยาลัยฯ เพื่อนำไปต่อยอดความรู้กับนักเรียนในแต่ละโรงเรียนต่อไป 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047