ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ

altณ ห้องประชุมดำเนินเกษม สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562alt alt alt alt
 
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ : 3 ต.ค. 62 นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี นายสันทัต สุขศรี ประธานสภาเทศบาล นายธงชัย เพ็ชรสงคราม สมาชิกสภาเทศบาล นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล ดร.ศิวัช บุญเกิด รองปลัดเทศบาล และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดำเนินเกษม สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งที่ประชุมได้สรุปผลงานที่ผ่านมา อาทิ การดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเทศบาลเมืองหัวหิน โครงการรักหัวหิน รักษ์สิ่งแวดล้อม รักสุข นอกจากนี้ยังชี้แจงแผนการดำเนินงานต่างๆ ในปีงบประมาณ 2563 อาทิ โครงการเมืองหัวหิน เมืองน่าอยู่ เมืองสุขภาพ โครงการดูแลผู้สูงอายุ  โครงการรักหัวหิน รักษ์สิ่งแวดล้อม รักสุข (ต่อเนื่อง) การพัฒนาเมืองหัวหินให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เป็นต้น
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047