ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ปี 63

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ปี 63

altณ ห้องนเรศดำริห์ สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562
alt alt alt alt
 
พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ปี 63 : 8 ต.ค. 62 นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน ประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี นายชิษณุพงศ์ สุวรรณ รองปลัดเทศบาล นายโสรัจจ์ ธาราสุข หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องนเรศดำริห์ สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามยุทธศาสตร์ จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานและบริการ รวม 165 โครงการ ทั้งนี้ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้ต่อไป
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047