ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุม คกก.สถานศึกษาฯ

ประชุม คกก.สถานศึกษาฯ

altณ ห้องเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562alt alt alt alt
 
ประชุม คกก.สถานศึกษาฯ : 9  ต.ค.  62 นายอติชาติ  ชัยศรี  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2562 ณ ห้องเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นางจุไรรัตน์ อุปนันท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครู เข้าร่วมฯ ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อแจ้งต่อคณะกรรมการสถานศึกษารับรองและทราบถึงแผนงานและโครงการของสถานศึกษา ในปีงบประมาณ  2563 โดยมีเรื่องเพื่อทราบ และเรื่องเพื่อพิจารณาดังนี้  1.สรุปรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ  2562  2. ผลงานเด่นที่ได้รับรางวัลครู/นักเรียน 3.ผลการจัดกิจกรรมในภารเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562  4. การจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่จะดำเนินการในภาคเยนที่ 2  5. การปรับปรุงอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ (ฝ้าเพดาน ,มูลนก,ระบบไฟฟ้าฯ)  6. งานบ่อรับน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังสนาม 7. โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563  8. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค.62-30 ก.ย.63) และ 9. การปรับปรุงพื้นสนามด้านหน้าของโรงเรียน 
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047