ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุมขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

ประชุมขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

altณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562alt alt alt alt alt
 
ประชุมขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ : 9 ต.ค. 62 นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน มอบหมายให้นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งดำเนินการจัดทำโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง 76 แห่งทั่วประเทศ โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีไปประดิษฐานบนซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ และให้คณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ระดับจังหวัด พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง และคัดเลือกแบบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับพื้นที่ ในการนี้ ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาพื้นที่การติดตั้งซุ้ม จำนวน 3 แห่ง คือ 1.ทางเข้าพื้นที่ อ.หัวหิน 2. ถนนเพชรเกษมแนวใหม่ (บายพาสหัวหิน) และ 3.พื้นที่ ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย ซึ่งจะมีการประสานกับหน่วยงานแต่ละพื้นที่ เพื่อสำรวจพื้นที่ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047