ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุมซักซ้อมช่วยเหลือภัยพิบัติ

ประชุมซักซ้อมช่วยเหลือภัยพิบัติ

altณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอหัวหิน
เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562alt alt alt alt
 
ประชุมซักซ้อมช่วยเหลือภัยพิบัติ : 8 ต.ค. 62 นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน มอบหมายให้ นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมซักซ้อมรับทราบแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอหัวหิน โดยมี นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานการประชุม พร้อมมี ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหัวหิน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ตามที่กระทรวงการคลัง ได้กำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 แต่ที่ผ่านมาการปฏิบัติยังไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทำให้เกิดความล่าช้า ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือเนิ่นช้าออกไป ทั้งนี้ เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติและมีความเข้าใจเป็นไปแนวทางเดียวกัน อำเภอหัวหิน จึงจัดให้มีการประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเร็วขึ้นเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047