ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

กองวิชาการและแผนงาน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562

สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562

เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินงาน
1 ขอให้ถมดินเชื่อมถนนระหว่างหมู่บ้านออร์คิดโฮมวิลล่ากับถนนคอนกรีตฝั่งตรงข้าม ซอยหัวหิน 102 (ผู้ร้องเดิม) ปลัดเทศาบาลรับเรื่อง
2 ร้องเรียนร้านค้าปรุงอาหารควันดำ สมาชิกสภารับเรื่อง
3 สอบถามการกำจัดขยะพลาสติกเป็นน้ำมัน (FB) งานประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล
4 สอบถามการโอนย้ายพนักงาน (FB) งานประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล
เรื่องที่ดำเนินการ
ลำดับ การดำเนินงาน หมายเหตุ
1 แจ้งปิดน้ำประปาเพื่อก่อสร้างถนน ซอยหัวหิน 136 ดำเนินการแล้ว
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047