ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ร่วมสัมมนาคณะกรรมาธิการกระจายอำนาจฯ

ร่วมสัมมนาคณะกรรมาธิการกระจายอำนาจฯ

altณ ห้องประชุมบอลรูม 1 รร.หัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า
เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562


alt alt alt alt alt alt
 
ร่วมสัมมนาคณะกรรมาธิการกระจายอำนาจฯ : 28 ก.ย. 62 นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นายสันทัต สุขศรี ประธานสภาเทศบาล นายอุดม ดวงแข รองประธานสภาเทศบาล และนางสาวนงลักษณ์ ผดุงทศ สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง บทบาท หน้าที่ และอำนาจของคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดย นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ โฆษกคณะกรรมาธิการ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ มี หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมบอลรูม 1 รร.หัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมาธิการฯ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ด้านการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047