ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / วิชาการนำพาสู่เศรษฐกิจพอเพียงฯ

วิชาการนำพาสู่เศรษฐกิจพอเพียงฯ

altณ โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt
 
วิชาการนำพาสู่เศรษฐกิจพอเพียงฯ : 27 ก.ย. 62 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดโครงการวิชาการนำพาสู่เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ โดยมี นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วย นางกาญจนรัตน์ ทวีศักดิ์ ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ แขกผู้มีเกียรติ คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมฯ การจัดโครงการครั้งนี้ สืบเนื่องจากที่สถานศึกษาแห่งนี้ ที่ได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมเรียนรู้และการบริหารจัดการ หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “สถานศึกษาพอเพียง” เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับตลาดนัดได้อย่างมีคุณภาพ โดยนำผลงานที่เป็นฝีมือของตนเองเพื่อหารายได้เสริมระหว่างเรียน และฝึกลักษณะนิสัย การช่วยเหลือตนเอง การประหยัด การแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง และปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการทำงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นและพึ่งตนเองได้ มีกระบวนการในการทำงาน มีความคิดวิเคราะห์ วางแผน ปรับปรุงและพัฒนางานได้ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด อดทนในการทำงาน และมีการช่วยเหลือในการทำงานซึ่งกันและกันอย่างมีคุณภาพ
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047