ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุมแผนอัตรากำลัง

ประชุมแผนอัตรากำลัง

altณ ห้องประชุมพูลสุข สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562alt alt alt alt alt
 
ประชุมแผนอัตรากำลัง : 20 ก.ย.62 นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมแผนอัตรากำลัง ปี เทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพูลสุข สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการกำหนดตำแหน่ง การใช้ตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047