ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / สัมมานาเชิงปฏิบัติการฯ

สัมมานาเชิงปฏิบัติการฯ

altณ โรงแรมวาฏิกา รีโชวิลล่า อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันพุธที่ 18 กันายน พ.ศ. 2562
alt alt alt alt alt
 
สัมมานาเชิงปฏิบัติการฯ ; 18 ก.ย. 62 นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน มอบหมายให้ นายชิษณุพงศ์ สุวรรณ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การสรุปโครงการ และถอดบทเรียนกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองหัวหิน ประจำปี 2562 ณ โรงแรมวาฏิกา รีโชวิลล่า อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ดร.ศิวัช บุญเกิด รองปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน  และ นางสาวเกิดศิริ รัตนจินดา หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขตะเกียบ ผู้ดำเนินโครงการฯ นางสาวสุดใจ เครือวณิชธรรม หัวหน้าสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติฯ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหัวหิน ตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้แทนส่วนการบริหารกองทุนฯ ผู้แทนส่วนงานเทศบาลเมืองหัวหิน ในโครงการ "รักหัวหิน รักษ์สิ่งแสดล้อม รักสุข" เจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหินที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มชุมชน จำนวน 60 คน เข้าร่วมการสัมมนา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 กันยายน 2562 เพื่อให้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนในปีงบประมาณ 2563 และเพื่อให้ชาวหัวหินมีสุขภาพที่ดี อยู่ในแวดล้อมที่ดีต่อไป
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047