ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน

พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน

altณ ห้องนเรศดำริห์ สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562
alt alt alt alt alt alt alt alt

พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน : 12 ก.ย. 62 นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหิน ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องนเรศดำริห์ สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหิน อาทิ นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ และผู้แทนประชาคมเมือง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชมสินธุ์ สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนงานการดำเนินงาน เพิ่มเติมฉบับที่ 6/2562 ตามยุทธศาสตร์ จำนวน 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานและบริการ บัญชีครุภัณฑ์ ทั้งนี้ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้ต่อไป
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047