ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ติดตามการก่อสร้างถนน

ติดตามการก่อสร้างถนน

altณ ห้องประชุมพูลสุข สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt

ติดตามการก่อสร้างถนน : 11 ก.ย.62 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมติดตามการก่อสร้างถนนทางลงชายหาดหัวหิน โดยมี นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรี นางณัฐวรรณ มิตรดี ผู้ช่วยนายกเทศมนตรี นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล ผอ.สำนักการช่าง และผู้แทนกองควบคุมการก่อสร้าง สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพูลสุข สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเมืองเมืองหัวหิน ก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ทางลงชายหาดหัวหิน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ติดตั้งซุ้มสำหรับตั้งวางสินค้า ติตตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และปรับปรุงภมิทัศน์โดยรอบ
 
 
ปัจจุบันได้ดำเนินการฝั่งทิศเหนือแล้วเสร็จ เหลือเพียงฝั่งทิศใต้ ซึ่งมีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างเป็นช่วงระยะทางสั้นๆ และแบ่งช่วงการก่อสร้างออกเป็น 2 ช่วง สืบเนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีความแคบประกอบกับมีการตั้งวางร้านค้าของผู้ประกอบการ ทำให้เครื่องจักรเข้าดำเนินการค่อนข้างลำบาก
      จึงได้ประชุมหารือและลงพื้นที่ร่วมเจรจาพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการบริเวณทางลงชายหาดหัวหินเพื่อขอความร่วมมือย้ายพื้นที่ร้านค้าเป็นการชั่วคราว เพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ หลังจากนั้นจึงให้ร้านค้าดังกล่าวย้ายกลับมาตั้งวางขายสินค้าดังเดิม โดยมีกำหนดแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายน 2562
 
 
        ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทางลงชายหาดหัวหิน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความสวยงามต้อนรับนักท่องเที่ยว และเป็นถนนคนเดิน เส้นทางสู่การเดินลงชายหาดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047