ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุม ศอ.จอส.

ประชุม ศอ.จอส.

alt
ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอหัวหิน
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562

altaltaltalt
ประชุม อ.จอส. : 19 ส.ค. 62 นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน มอบหมายให้ นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอหัวหิน โดยมี นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานการ ซึ่งได้มอบหมายให้ทุกอปท. กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จัดกิจกรรมจิตอาสาต่อเนื่อง พร้อมรายงานผลการดำเนินการทราบทุกเดือน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงาน ประชาชนร่วมสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ทุกวันที่1-10 ของเดือนได้ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047