ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / สรุปหลักสูตร

สรุปหลักสูตร

altณ ห้องพูลสุข สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2562

altaltalt
สรุปหลักสูตร : 18 ส.ค. 62 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 6) โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน พร้อมด้วย นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรี นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล นายสมหมาย สุกใส ผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้ารับฟัง โดยมี ดร.บุญทวี บุญให้ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน และรองผู้อำนวยการฯ นำเสนอหลักสูตร ณ ห้องพูลสุข สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน โดยในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน จะเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 4ห้องเรียนๆ ละ 40 คน ปีละ เทอม แบ่งเป็นหลักสูตรนันทนาการและภาษาเพื่อการท่องเที่ยว และหลักสูตรภาษาอังกฤษเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ซึ่งทางคณะผู้บริหารจะรับไปพิจารณาเพื่อบรรจุเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2563 และพิจารณาในรายละเอียดทั้งเรื่องเครื่องแบบ งบประมาณค่าใช้จ่าย และรายละเอียดอื่นๆ ต่อไป 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047