ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / อบรมการสร้างผู้นำสาธารณสุขในโรงเรียน

อบรมการสร้างผู้นำสาธารณสุขในโรงเรียน

alt
ณ ห้องประชุมเทเรซา โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562

altaltaltaltaltaltalt
อบรมการสร้างผู้นำสาธารณสุขในโรงเรียน : 7 ส.ค. 62 นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย ดร.ศิวัช บุญเกิด รองปลัดเทศบาล และนายธีรพันธ์ จัดพล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมเยี่ยมชมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำด้านสาธารณสุขประจำโรงเรียน เขตพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งจัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมี นางสาวอัจฉริยา วงค์ศิริรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และคณะครู ณ ห้องประชุมเทเรซา โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย โดยร่วมให้ความรู้เรื่องการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้นำด้านสาธารณสุข ภายใต้การอบรมเชิงปฏิบัติการ 3ได้แก่ Strong Smart Smile ตามคู่มือของกรมอนามัย หลังจากที่ได้รับการอบรมแล้ว จะสร้างผู้นำด้านสาธารณสุขนักเรียน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการตรวจสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียน และปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป อีกทั้ง ทางเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ยังร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับ กลุ่มวิตามินโฟเลต ที่ป้องกันความพิการแต่กำเนิด และอันตรายจากโรคไข้เลือดออก
Strong ได้แก่ วิธีการตรวจสุขภาพอนามัยของโรงเรียน 10 ท่า
Smart ได้แก่ การเสริมสร้างความเชื่อมั่น มีจิตสาธารณะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ เช่น การรณรงค์คัดแยกขยะ
Smile ได้แก่ การคิดในเชิงบวก รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเอง มีความสุขในการดำเนินชีวิต 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047