ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุม คปต. ครั้งที่ 30

ประชุม คปต. ครั้งที่ 30

alt
ณ ห้องประชุมพูลสุข สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2562

altaltalt
ประชุม คปต. ครั้งที่ 30 : ส.ค. 62 นายศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงาน ติดตามและตรวจสอบ (คปต.) ครั้งที่ 30/62 โดยมี คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นางสาวไพลิน กองพันธ์ นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรี คณะกรรมการฝ่ายสภาเทศบาล และผู้อำนวยการส่วนการโยธา สำนักการช่าง ร่วมประชุม ซึ่งได้ติดตามการทำงานด้านต่างๆ ของเทศบาล อาทิ ขอให้เจ้าหน้าที่ตัดต้นไม้ริมถนนในเขตเทศบาลที่เริ่มบดบังทัศนียภาพและทัศนวิสัยในการขับขี่ยานพาหนะของประชาชน  รวมทั้งให้เร่งรัดการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อในเส้นทางถนนเลียบคลองชลประทาน พร้อมรับฟังปัญหาการปฏิบัติงานของสำนักการช่างและแนวทางในการแก้ไข ณ ห้องประชุมพูลสุข สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047