ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองฯ

ประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองฯ

alt
ณ ห้องประชุมดำเนินเกษม ชั้น เทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2562

altaltaltalt
ประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองฯ : 5 ส.ค. 62 นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินตนเอง เพื่อพิจารณาการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมดำเนินเกษม ชั้น เทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรี นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่เกี่ยงข้อง เข้าร่วมฯ โดยให้หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลตามแบบประเมินในแต่ละด้าน ส่งให้กองวิชาการและแผนงาน เพื่อดำเนินการต่อไป 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047