ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ให้โอวาทนักเรียน

ให้โอวาทนักเรียน

alt
ณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2562

altaltaltaltaltalt
ให้โอวาทนักเรียน : 5 ส.ค.62 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานกล่าวให้โอวาท พร้อมมอบเบี้ยเลี้ยงให้แก่คณะครูและนักเรียน ที่จะเดินทางไปเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 โดยมี นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรี นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล นายชิษณุพงศ สุวรรณ รองปลัดเทศบาล นายสมหมาย สุกใส ผอ.กองการศึกษา ผอ.สถานศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน
สำหรับงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-10 ส.ค.62 ณ จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา พร้อมด้วยครูผู้ควบคุม เดินทางเข้าร่วมงานฯ เพื่อร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านต่าง ๆ จำนวน 11 กิจกรรม อาทิ การแข่งขันตัวต่อเสริมทักษะ การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ เป็นต้น 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047