ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุมติดตามโครงการหัวหินเมืองอัจฉริยะ

ประชุมติดตามโครงการหัวหินเมืองอัจฉริยะ

alt

ณ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562
alt alt alt
alt
ประชุมติดตามโครงการหัวหินเมืองอัจฉริยะ : 2 ส.ค. 62 นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุม ติดตามโครงการจ้างที่ปรึกษา ศึกษาออกแบบพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ณ ห้องทำงาน สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน  โดยมี รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ มีการปรับปรุงการเขียนโครงการให้สอดคล้องกับประโยชน์ในการบริหารจัดการของแต่ละส่วน ร่วมถึงร่วมกันพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการด้านต่างๆ ดังนี้ คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อนำไปสู่พัฒนาเมืองหัวหินให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยมอบหมายให้สำนักปลัดเทศบาล เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ให้บูรณาการกับส่วนราชการต่างๆ ของเทศบาลเมืองหัวหิน 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047