ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุมแก้ปัญหารถบรรทุกดิน

ประชุมแก้ปัญหารถบรรทุกดิน

alt

ณ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562

alt alt alt
ประชุมแก้ปัญหารถบรรทุกดิน : 2 ส.ค. 62 นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน ประชุมหารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหารถถมดินในพื้นที่ ณ ห้องทำงาน สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน มีนายสุทธิพงษ์ พสุรัตน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล นายฐานทัต ไชยขาว หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่นิติกร เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ (เทศกิจ) นายช่างฯ สำนักการช่าง เข้าร่วมประชุม สืบเนื่องจากการประชุม คปต. ที่ได้มีการติดตามปัญหาเรื่องรถบรรทุกดินที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน มีฝุ่นละออง เศษดินตกหล่น ทำให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางประสบอุบัติ และทำให้ถนนบางพื้นที่ชำรุด จึงได้ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว เบื้องต้นนั้น ให้สำนักการช่าง ร่วมกับงานรักษาความสงบ งานสุขภิบาลฯ และนิติกร ร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับผู้ประกอบการรถบรรทุกดิน กำหนดมาตรการควบคุมรถบรรทุกดิน อาทิ ให้คลุมผ้าใบกันเศษดินลงบนพื้นถนน ดูแลถนนเส้นทางที่บรรทุกดินผ่าน หากมีการชำรุดให้ดำเนินการแก้ไข และให้ศึกษาการจัดทำเทศบัญญัติบังคับใช้ในเขตเทศบาลฯ ต่อไป 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047