ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / เปิดอบรมส่งเสริมอาชีพชุมชนฯ

เปิดอบรมส่งเสริมอาชีพชุมชนฯ

alt

ณ ห้องประชุมดำเนินเกษม สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562
alt alt alt
alt alt alt
เปิดอบรมส่งเสริมอาชีพชุมชนฯ : 2 ส.ค. 62 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดโครงการโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน (การทำสบู่แฟนซี) ณ ห้องประชุมดำเนินเกษม เทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พรอมด้วย นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล นางรัมภา จำลองราช ผอ.กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมฯ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวจรัสศรี พัฒน์ทอง และ นางสาวจีรวรรณ พัฒน์ทอง พร้อมคณะวิทยากรฯ จากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล มาร่วมให้ความรู้ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนด้านการประกอบอาชีพให้กับชาวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ในการออกแบบลวดลายของสบู่นานาชนิดโดยนำมาเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม และหารายได้ให้กับครอบครัวได้ป็นอย่างดี 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047