ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / กรีฑานักเรียนเด็กและเยาวชนฯ

กรีฑานักเรียนเด็กและเยาวชนฯ

alt

ณ สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมืองหัวหิน (ชุมชนตะเกียบ)

  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562

alt alt alt
alt alt alt
alt alt alt
alt alt alt
กรีฑานักเรียนเด็กและเยาวชนฯ : 31 ก.ค. 62 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมืองหัวหิน (ชุมชนตะเกียบ) โดยมี นางสาวบุษบา โชคสุชาติ นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรี นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล นายชิษณุพงศ์ สุวรรณ รองปลัดเทศบาล นายสมหมาย สุกใส ผอ.กองการศึกษา พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตเทศบาล คณะครู นักเรียน และนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน จากโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 11 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 7 โรงเรียน โรงเรียนวังไกลกังวล โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย โรงเรียนมัธยมสาธุการ และโรงเรียนหัวหิน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ จัดการแข่งขันครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีการทำกิจกรรมร่วมกัน มีความสามัคคีโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติด อีกทั้งเพื่อคัดเลือกนักกีฬาของเทศบาลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยต่อไป  

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047