ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / แถลงข่าวลานวัฒนธรรมสัญจรฯ

แถลงข่าวลานวัฒนธรรมสัญจรฯ

alt

ณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562

alt alt alt
alt alt alt
alt
แถลงข่าวลานวัฒนธรรมสัญจรฯ : 31 ก.ค.62 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานลานวัฒนธรรมสัญจรสืบสานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ครั้งที่15 ปี 2562 และมี นางสาวไพลิน กองพันธ์ นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรี นายชิษณุพงศ์ สุวรรณดร.ศิวัช บุญเกิด รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยผอ.กองสวัสดิการและสังคม ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี นางวรรณา โชคสุชาติ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน นางสุนทรี โพธิ์ทักษิณ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ดร.วิรัตน์ มณีพฤษ์ รองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน นางพุทธิยา พันแสง ประธานที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมฯ นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ดร.ทวีศักดิ์ เดชะปัญญา กรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน ร่วมแถลงข่าวฯ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และต่อยอด การเผยแพร่สืบสาน ขนบธรรมเนียม ประเพณีเอกลักษณ์และภูมิปัญญา นำไปสู่ความรู้แก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูมรดก ภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่สืบไป โดยในปีนี้ กำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 24ส.ค. 62 ณ สวนสาธารณะ โผนกิ่งเพชร ซึ่งมีหลายกิจกรรม อาทิ การประกวดมารยาทไทย 2 ระดับ การประกวดหนูน้อยวัฒนธรรม เด็กชาย และหญิง อายุ 5-9 ปี และการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 2 รุ่น เด็กและผู้ใหญ่ 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047