ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / รวมพลัง “รักหัวหิน รักษ์สิ่งแวดล้อม รักสุข” ครั้งที่ 4

รวมพลัง “รักหัวหิน รักษ์สิ่งแวดล้อม รักสุข” ครั้งที่ 4

alt

 

ณ บริเวณสวนหลวงราชินี  (19 ไร่)

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562

alt alt alt
alt alt alt
alt alt
รวมพลัง “รักหัวหิน รักษ์สิ่งแวดล้อม รักสุข” ครั้งที่ 4 : 31 ก.ค. 62 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ครั้งที่ 4 ในโครงการ “รักหัวหิน รักษ์สิ่งแวดล้อม รักสุข” นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรี  กล่าวรายงาน มี สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณสวนหลวงราชินี 19 ไร่ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการต่างๆ ตลอดจน ชมรม สมาคม แขกผู้มีเกียรติ ผู้แทนชุมชน ครู อาจารย์ และนิสิต นักศึกษาจากสถานศึกษาในพื้นที่กว่า 600 คน เข้าร่วมงานฯ 
          กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ของโครงการฯ โดยมีการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น การแสดงของชมรมต่างๆ การละเล่นพื้นบ้าน และเก็บขยะรอบๆ บริเวณสวนสาธารณะ สวนหลวงราชินี 19 ไร่ ซึ่งมีกำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการตลอดปี 2562 จำนวน 5 ครั้ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่รักสุขภาพ และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น เบาหวาน ความดัน การให้คำปรึกษาด้านสาธารณสุข การออกกำลังกาย การรณรงค์การคัดแยกขยะจากต้นทาง และการพัฒนาทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของหัวหิน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัย 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047