ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / เปิดโครงการเสริมทักษะปรับตัวในวัยรุ่น

เปิดโครงการเสริมทักษะปรับตัวในวัยรุ่น

alt

ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562

alt alt alt
alt alt alt
alt
เปิดโครงการเสริมทักษะปรับตัวในวัยรุ่น : 31 ก.ค. 62 นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการเปิดโครงการเสริมทักษะการปรับตัวในวัยรุ่น และป้องกันปัญหาความรุนแรงในวัยรุ่น ซึ่งจัดโดย นักศึกษาปฏิบัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองหัวหิน และกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหัวหิน นำโดย นางรัมภา จำลองราช ผอ.กองสวัสดิการสังคม ร่วมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ) ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเผชิญปัญหาและสามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047