ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / เปิดอบรม อสม.

เปิดอบรม อสม.

altณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562alt alt alt alt alt alt alt alt alt

เปิดอบรม อสม. : 24 ก.ค.62 นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดการอบรมฟื้นฟูความรู้ แจ้งข่าวสารด้านสาธารณสุขให้แก่แกนนำจิตอาสา ด้านสาธารณสุข โดยมี นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน พ.จ.อ.หญิงทัศนีย์ โชคสุชาติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และแกนนำจิตอาสาฯ เข้าร่วมการอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอหัวหิน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน
          จากนั้น ได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) เทศบาลเมืองหัวหิน โดยผลการเลือกตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธาน อสม. คนใหม่ ได้แก่ หมายเลข 1 ด.ต.ละออ จงศรี ได้คะแนนสูงสุด 84 คะแนน สำหรับผู้ที่ได้รับเลือกคะแนนรองลงมาตามลำดับ คือ หมายเลข 3 นายอุดม ดวงแข ได้ 50 คะแนน  และ หมายเลข 2 นายนรรฐพงษ์ สุทธิชาติพงศ์ ได้ 31 คะแนน จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 303 ราย ซึ่งมีผู้มาใช้สิทธิ์ 179 ราย
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047