ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

altณ ห้องประชุมหัวหิน โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า
เมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
alt alt alt alt alt
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ : 23 ก.ค. 62  นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในกลุ่มสถานประกอบการ โรงแรม บ้านพัก ณ ห้องประชุมหัวหิน โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า โดยมี นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล นายชิษณุพงศ์ สุวรรณ รองปลัดเทศบาล นายสมหมาย สุกใส ผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมเปิดการอบรม นางวริยา อยู่เย็น หัวหน้างานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน มีวิทยากรนำโดย นางสาวผการัตน์ สายหยุด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากโรงพยาบาลหัวหิน บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคลิเจียนแนร์ และโรคติดเชื้ออีโบล่า ให้กับผู้แทนสถานประกอบการ ชุมชน และแกนนำจิตอาสาด้านสาธารณสุข ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 100 คน สืบเนื่องจากหัวหิน เป็นเมืองท่องเที่ยว มีสภาพเป็นชุมชนเมืองหนาแน่น มีชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ทำให้หัวหินมีปัจจัยเสี่ยงต่อการระบาดของโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคามด้านสาธารณสุข จำเป็นต้องมีการวางแผนเตรียมการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้น

  

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047