ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุมเตรียมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

ประชุมเตรียมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

alt ณ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562alt alt alt alt

ประชุมเตรียมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ : 22 ก.ค. 62 นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม 2562) ณ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี นายจีรวัฒน์ ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม
        ซึ่งในวันดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ใส่บาตรเฉลิมพระเกียรติ โดยแบ่งกิจกรรมเดิน-วิ่ง ระยะทาง 5 กิโลเมตรและ วิ่ง 10 กิโลเมตร จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมาใส่บาตรเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกันบริเวณหน้าวังไกลกังวล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันเวลา 04.30 น. และปล่อยตัวเดินวิ่ง ในเวลา 05.00 น. ซึ่งเทศบาลฯ ได้กำหนดจุดบริการน้ำ จำนวน 4 จุด ต่อมา เป็นการเตรียมความด้านตกแต่งสถานที่ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ซึ่งกำหนดจัดขึ้นบริเวณโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน เวลา 07.00 น. ต่อมาเป็นการจัดเตรียมโต๊ะสำหรับการตักบาตรบริเวณหน้าวังไกลกังวล เวลา 07.45 น. และการจัดตกแต่งสถานที่บริเวณสวนหลวงราชินี (19 ไร่) สำหรับพิธีเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล นอกจากนี้ สั่งการให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบดำเนินการประดับธงตราสัญลักษณ์ ผูกผ้าประดับขาวเหลืองและไฟราวในเขตเทศบาลฯ ให้สวยงามและสมพระเกียรติ
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047