ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุมติดตามบุคลากรดูแลผู้สูงอายุ

ประชุมติดตามบุคลากรดูแลผู้สูงอายุ

altณ ห้องประชุมพูลสุข สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562alt alt alt alt
 
ประชุมติดตามบุคลากรดูแลผู้สูงอายุ : 22 ก.ค. 62 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้า โครงการWomen's Love Power "พลังรักของผู้หญิง” ณ ห้องประชุมพูลสุข สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรี นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล พ.จ.อ.หญิงทัศนีย์ โชคสุชาติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม ซึ่งตามที่เทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล หัวหิน โดย ดร.พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล และ ภญ.ณัฐนรี สีเหลืองสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นตัวแทน เพื่อร่วมมือกันในการผลิตบุคลากรด้านการบริบาลให้กับเทศบาลเมืองหัวหิน ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยทั่วไป รวมทั้ง เพื่อเพิ่มจำนวนและศักยภาพให้กับบุคลากรด้านการบริบาลของเทศบาลเมืองหัวหิน ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 ซึ่งหลังจากนั้นได้มีผู้สมัครเข้าร่วมอบรมโครงการฯ จำนวน 10 คน ในหลักสูตร 70 ชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้นำผลการอบรมฯ มารายงานให้ที่ประชุมทราบ หลังจากนี้จะเข้าสู่ภาคปฏิบัติตามโรงพยาบาลและบ้านของผู้ป่วยติดเตียง อีกเป็นเวลา 70 ชั่วโมง โดยมีทางโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาลจะเข้าประเมินผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งหากผู้เข้ารับอบรมผ่านการประเมินแล้ว ก็จะสามารถนำความรู้ที่ทักษะที่ได้รับไปดูแลสุขภาพผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047