ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุม คกก. CCTV

ประชุม คกก. CCTV

altณ ห้องประชุมดำเนินเกษม สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562alt alt alt alt

ประชุม คกก. CCTV : 19 ก.ค. 62 นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดจุดติดตั้งกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ณ ห้องประชุมดำเนินเกษม สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม
          ทั้งนี้ ตามที่ ประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค ข้อ 16 สายนำสัญญาณใยแก้วนำแสง (Optical Fiber 12 Core) มีคุณลักษณะขัดหรือแย้งกับระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในวันนี้จึงประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดจุดติดตั้งกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ให้โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหัวหินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047