ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / อบรมการสร้างผู้นำสาธารณสุขในโรงเรียน

อบรมการสร้างผู้นำสาธารณสุขในโรงเรียน

altณ ห้องประชุม โรงเรียนวังไกลกังวล (ฝั่งประถม)
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562alt alt alt alt alt alt alt alt

อบรมการสร้างผู้นำสาธารณสุขในโรงเรียน : 19 ก.ค. 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหัวหิน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำด้านสาธารณสุขประจำโรงเรียน เขตพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี นางสาวอัจฉริยา วงค์ศิริรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และคณะครู ณ ห้องประชุม โรงเรียนวังไกลกังวล (ฝั่งประถม) โดยร่วมให้ความรู้เรื่องการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้นำด้านสาธารณสุข ภายใต้การอบรมเชิงปฏิบัติการ 3S ได้แก่ Strong Smart Smile หลังจากที่ได้รับการอบรมแล้ว จะสร้างผู้นำด้านสาธารณสุขนักเรียน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการตรวจสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียน และปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป
Strong ได้แก่ วิธีการตรวจสุขภาพอนามัยของโรงเรียน 10 ท่า
Smart ได้แก่ การเสริมสร้างความเชื่อมั่น มีจิตสาธารณะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ เช่น การรณรงค์คัดแยกขยะ การอบรมการช่วยเหลือคนจมน้ำ ด้วยหลัก 3 ห่วง “ตะโกน โยน ยื่น”
Smile ได้แก่ การคิดในเชิงบวก รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเอง มีความสุขในการดำเนินชีวิต
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047