ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / เปิดเวทีสาธารณะฯ

เปิดเวทีสาธารณะฯ

altณ ห้องนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562alt alt alt alt alt alt
 
เปิดเวทีสาธารณะฯ : 19 ก.ค.62 นายมนตรี ชูภู่ เป็นประธานเปิดการเสวนาเวทีสาธารณะ กิจกรรม “การจัดการความรู้วิถีชุมชนประมงพื้นบ้านเพื่อพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง อ.หัวหิน จ.ปะจวบฯ” ณ ห้องนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล ร.อ.ลำยอง สังข์เพิ่ม สมาชิกสภาเทศบาล ผศ.ยอดชาย ชุติกาโม ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณทิต ม.สวนดุสิต ผศ.อัญชลี รัตนะ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ และคณะฯ นายอำนาจ ฟักเถื่อน ประมงอำเภอหัวหิน นายประเสริฐ แตกช่อ นายกสมาคมประมงพื้นบ้าน และตัวแทนประมงพื้นบ้าน(กลุ่มประมงเรือเล็ก)ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน เข้าร่วมฯ โดยจัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง เทศบาลเมืองหัวหิน และสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรรัฐศาสตร์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อตอบสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม การจัดเก็บข้อมูลและเผยแพร่ความรู้วิถีชุมชนประมงพื้นบ้าน เพื่อพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047