ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุม อสม.

ประชุม อสม.

altณ ห้องประชุมดำเนินเกษม สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562alt alt alt alt alt
 
ประชุม อสม. : 18 ก.ค. 62 นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน เข้าร่วมประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) ร่วมกับงานส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมดำเนินเกษม สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งเป็นการประชุมการขอรับสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และเป็นการเตรียมพร้อมเลือกตั้งประธานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ที่หมดวาระ ซึ่งในครั้งนี้ มีผู้สมัคร จำนวน 3 คน และให้มีการจับสลากเลือกหมายเลขผู้สมัคร ทั้งนี้กำหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ในวันที่ 24 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.30 น. ที่บริเวณลานจอดรถชั้น 6 อาคาร 3 สำนักเทศบาลเมืองหัวหิน โดยประธาน อสม.จะดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047