ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุม คกก.กำหนดหลักเกณฑ์ฯ

ประชุม คกก.กำหนดหลักเกณฑ์ฯ

altณ ห้องประชุมพูลสุข สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562alt alt alt alt

ประชุม คกก.กำหนดหลักเกณฑ์ฯ : 18 ก.ค. 62 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ให้ดำเนินการเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรี นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราการจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ เพื่อเป็นการควบคุมการเบิกจ่ายและการบริหารงบประมาณได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047