ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.จอส.อำเภอ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.จอส.อำเภอ

altณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอหัวหิน
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562alt alt alt alt alt

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.จอส.อำเภอ : 15 ก.ค. 62 นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน มอบหมายให้ นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล เขาร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาอำเภอ ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอหัวหิน โดยมี นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานการประชุม

          โดยอำเภอหัวหิน กำหนดจัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ดังนี้

          วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.45 น. จัดกิจกรรม 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ พัฒนาทำความสะอาดถนนห้วยมงคล (ถนนของพ่อ) และปลูกต้นทองอุไร

       วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.45 น. พัฒนาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวังไกลกังวล ณ สนามเฮลิคอปเตอร์วังไกลกังวล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

        วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. กิจกรรมเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน บริเวณสวนสาธารณประโยชน์ทับใต้ ด้วยการปลูกต้นทองอุไร

        วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง ดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืช/สิ่งปฏิกูลบริเวณลำห้วยสามพันนาม ต.หินเหล็กไฟ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

       นอกจากนี้ ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาจิตอาสาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับประชาชนจิตอาสาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยอำเภอหัวหินจะจัดฝึกอบรมในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยขอความร่วมมือเทศบาลเมืองหัวหิน จัดจิตอาสาเข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน และผู้ใหญ่บ้านจัดจิตอาสาหมู่บ้านละ 10 คน เข้าอบรม
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047