ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

กองวิชาการและแผนงาน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน การดำเนินงาน
1 ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ ทางไปศาลจังหวัดหัวหิน ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
2 น้ำประปาไหลเบา บริเวณซอยก่อนถึงซอยตาเปลี่ยน ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
3 น้ำประปาไม่ไหล ชุมชนบ่อฝ้าย ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
เรื่องที่ดำเนินการ
ลำดับ การดำเนินงาน หมายเหตุ
1 ซ่อมท่อประปาแตก บริเวณแพไม้ ดำเนินการแล้ว
2 ตรวจสอบน้ำประปาไม่ไหล ชุมชนสมอโพรง ดำเนินการแล้วลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047