ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

กองวิชาการและแผนงาน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562

สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562

เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินงาน
1 ขอให้ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าไม่มีที่ครอบ ชุมชนเขาน้อย สมาชิกสภาเทศบาลรับเรื่อง
2 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด
 - หมู่บ้านพงษ์นเรศ ซอย 4 (ผู้ร้องเดิม)
 - ซอย 10
ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
เรื่องที่ดำเนินการแล้ว
ลำดับ การดำเนินงาน หมายเหตุ
1 ปรับผิวจราจรถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ เขาพิทักษ์-บ่อนไก่ บริเวณตรงข้ามร้านข้างเฮียกัง ดำเนินการแล้ว
2 แก้ไขหม้อแปลงไฟฟ้าไม่มีที่ครอบ ชุมชนเขาน้อย ดำเนินการแล้ว
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047