ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

alt

ณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
alt alt alt alt alt alt alt

ประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน : 5 ก.ค. 62 นายนพรร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นางสาวบุษบา โชคสุชาติ นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรี นายอติชาติ ชัยศรี เลขานุการนายกเทศมนตรี นายสันทัต สุขศรี ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ นายอาคเนย์ กายสอบ ประธานคณะอนุกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืนระดับพื้นที่ภาคที่ 8 จ.ราชบุรี และคณะฯ ที่เดินทางมาตรวจประเมินสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองหัวหินตามเกณฑ์การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี ณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน โดยมีผู้แทนเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่เข้าร่วมฯ พร้อมรับชมวิดีทัศน์สรุปผลการดำเนินการ "เมืองสิ่งแวดล้้อมยั่งยืน" และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ Zero waste school โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนาฏศิลป์ไทยเมืองหัวหิน โครงการธนาคารปูของกลุ่มชุมขนหัวดอน ฯลฯ 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047