ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุมงานพัฒนารายได้

ประชุมงานพัฒนารายได้

altณ ห้องประชุมพูลสุข สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
alt alt alt alt

ประชุมงานพัฒนารายได้ : 5 ก.ค.62 นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ (งานปรับโครงสร้างงานพัฒนารายได้ กองคลัง) จัดโดย งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล โดยมี เจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพูลสุข สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน
           โดยที่ประชุมแจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ลดงบประมาณรายจ่ายทั้งภารกิจ และกิจกรรมต่างๆ ที่ฟุ่มเฟือยและไม่จำเป็นลง เพื่อประหยัดงบประมาณและให้เงินงบประมาณแผ่นดินมีประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด เทศบาลเมืองหัวหิน จึงมีแนวคิดให้กองคลัง หาแนวทางเพิ่มกลุ่มภาษีใหม่ๆ ในการจัดเก็บ เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ากลุ่มธุรกิจที่จัดเก็บเป็นกลุ่มเก่า ทั้งๆ ที่เมืองหัวหินเจริญก้าวหน้ามากขึ้น มีกลุ่มธุรกิจใหม่ๆ เปิดให้บริการในหัวหินจำนวนมาก นอกจากนี้ ได้เสนอแนวทางให้ปรับปรุงงานแผนที่ภาษี ซึ่งปัจจุบันข้อมูลยังไม่ทันต่อสถานการณ์กับความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง และควรปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความรวดเร็วและเป็นระบบมากขึ้นกว่าเดิม
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047