ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

กองวิชาการและแผนงาน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562

สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562

เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินงาน
1
ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ ทางเข้าทรัพย์ธานี 3 ชุมชนบ่อฝ้าย สมาชิกสภาเทศบาลรับเรื่อง
2 บริษัทรับจ้างก่อสร้างรถไฟทางคู่ขุดท่อประปาแตก บริเวณทางรถไฟ ชุมชนหัวดอน สมาชิกสภาเทศบาลรับเรื่อง
3 สอบถามน้ำประปาไหลไม่หยุด ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
4 ท่อประปยาแตกหน้าเซเว่น ชุมชนประชาร่วมจิตต์ ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
5 ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ บริเวณโรงเรียนวังไกลกังวล ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
6 สอบถามกรณีมีผู้ร้องเรียนประกอบธุรกิจร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ คุณบุษบาฯ รองนายกเทศมนตรีรับเรื่อง
7 น้ำประปาไม่ไหล หัวดอน 11 ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
8 เสนอแนะการตรวจสอบโรงงานที่ปล่อยน้ำเสีย ปลัดเทศบาลรับเรื่อง

เรื่องที่ดำเนินการ
ลำดับ การดำเนินงาน หมายเหตุ
1 ซ่อมฝาท่อระบายน้ำทางไปศาลจังหวัดหัวหิน บ่อนไก่-เขาพิทักษ์ ดำเนินการแล้ว
2 ซ่อมท่อประปาแตก บริเวณทางรถไฟหัวดอน ดำเนินการแล้ว
3 ซ่อมท่อประปาแตก บริเวณหน้าเซเว่น ชุมชนประชาร่วมจิตต์ ดำเนินการแล้ว
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047