ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

กองวิชาการและแผนงาน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562

สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562

เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินงาน
1 ท่อประปาแตก บริเวณสะพาน 8 ชุมชนสมอโพรง ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
2 ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ มีน้ำท่วมขัง หมู่บ้านทรัพย์ธานี 3 ชุมชนบ่อฝ้าย ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
3 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ทางไปศาลจังหวัดหัวหิน สมาชิกสภาเทศบาลรับเรื่อง
4 ไฟฟ้าสาธารณะดับ บริเวณกลางซอย 5 แยก ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
5 ร้องเรียนการรุกล้ำพื้นที่ชายหาด เขต อบต.ปากน้ำปราณบุรี ปลัดเทศบาลชี้แจง
เรื่องที่ดำเนินการ  ไม่มี
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047