ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

กองวิชาการและแผนงาน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562

สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562

เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินงาน
1 น้ำขังท่อระบายน้ำ ตลาดโต้รุ่ง 1 สมาชิกสภาเทศบาลรับเรื่อง
2 ขอให้ดำเนินการเก็บงานวางท่อประปาให้เรียบร้อย ชุมชนหัวดอน ผู้ช่วยนายกเทศมนตรีรับเรื่อง
3 ไฟฟ้าลัดวงจร ชุมชนสมอโพรง งานป้องกันและบรเทาสาธารณะภัย รับเรื่อง
เรื่องร้องเรียน
ลำดับ การดำเนินงาน หมายเหตุ
1 แก้ไขไฟฟ้าลัดวงจร ซอยชุมชนสมอโพรง ดำเนินการแล้ว
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047