ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

กองวิชาการและแผนงาน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562

สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562

เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินงาน
1 ไฟฟ้าดับ
 - ชลประทาน 44
 - หลังบ้านหมาป่า
 - ชลประทาน 16
 - ประชาร่วมจิตต์
 - บ้านรวมทิพย์ ชุมชนสมโพรง
 - ชายเขา บ่อฝ้าย
สมาชิกสภาเทศบาลรับเรื่อง
เรื่องที่ดำเนินการ
ลำดับ การดำนเินงาน หมายเหตุ
1 ติดตามเรื่องไฟฟ้าดับกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการแล้ว
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047