ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / การประชุมชี้แจงผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม

การประชุมชี้แจงผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม

alt
ณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ ชั้นที่ 3 เทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2562
altaltaltaltaltaltalt
การประชุมชี้แจงผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม : 6 มิ.ย. 62 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรี นายบุญเทียน จันสุข ผอ.สำนักการช่างและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมการประชุมชี้แจงผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม และสถานที่พักที่มีการให้บริการที่เข้าข่ายเป็นโรงแรม ณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ ชั้นที่ 3 เทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี นายชัยชาญ มูลมาก จ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมฯ นายมนตรี มานิชพงษ์ ปลัดอำเภอหัวหินฝ่ายความมั่นคง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการกิจการโรงแรมในพื้นที่อำเภอหัวหินรวม 50 คน เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจง ในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องที่ต้องแก้ไข คือ ผู้ประกอบการบางรายยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร สำหรับบางรายการ และการติดตามแก้ไข ปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการในการพิจารณาเพื่อออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047