ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

กองวิชาการและแผนงาน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562

สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562

เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินงาน
1 หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด ซอยหัวหิน 23 ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
2 ถนนทยรุดเป็นหลุมลึก บริเวณทางเข้าชุมชนเนินดินแดง (ผู้ร้องเดิม) ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
3 เสาไฟฟ้าล้ม บริเวณหลังโรงพยาบาลหัวหิน ปลัดเทศบาลรับเรื่อง

เรื่องที่ดำเนินการ
ลำดับ การดำเนินงาน หมายเหตุ
1 ติดตามเรื่องเทปูนปรับผิวจราจร ดำเนินการแล้ว
2 ซ่อมไฟฟ้าสาธาณณะดับ ซอยหัวหิน 101 ชุมชนเขาเต่า ดำเนินการแล้ว
3 จัดเก็บขยะ บริเวณซอยหัวหิน 102 ดำเนินการแล้ว 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047