ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / พิธีมอบประกาศนียบัตร “วิ’ลัย วัยหวาน รุ่นที่ 3

พิธีมอบประกาศนียบัตร “วิ’ลัย วัยหวาน รุ่นที่ 3

altณ ห้องประชุมโรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ รีสอร์ท และ วิลล่า หัวหิน
เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt
 
พิธีมอบประกาศนียบัตร “วิ’ลัย วัยหวาน รุ่นที่ 3 : 22 พ.ค. 62  นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กล่าวรายงานโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ วิ’ลัย วัยหวาน เทศบาลเมืองหัวหิน ในพิธีมอบประกาศนียบัตร “วิ’ลัย วัยหวาน เทศบาลเมืองหัวหิน รุ่นที่ 3” ณ ห้องประชุมโรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ รีสอร์ท และ วิลล่า หัวหิน โดย นางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน กล่าวต้อนรับ นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรี นายศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล ผอ.กองสวัสดิการสังคม ผอ.กองการศึกษา และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมงาน โดยมี นายอมรเทพ อ่วมมีเพียร ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งมีผู้สูงอายุ “วิ’ลัย วัยหวาน เทศบาลเมืองหัวหิน” ที่จบหลักสูตรในรุ่นที่ 3 จำนวนกว่า 250 คน ร่วมรับใบประกาศนียบัตร  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของตนเองที่มีต่อสังคมส่วนรวม อีกทั้ง เป็นขวัญกำลังใจ สร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุ วิ’ลัย วัยหวาน เทศบาลเมืองหัวหิน และจะเป็นแรงผลักดันให้คนรุ่นใหม่หันมาให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุ ส่งต่อภูมิปัญญาสู่รุ่นลูกหลานต่อไป

  

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047